top of page
巴哈:六首無伴奏組曲|中提琴:金.卡許卡湘 (2CD) 【ECM】

巴哈:六首無伴奏組曲|中提琴:金.卡許卡湘 (2CD) 【ECM】

庫存單位: ECM2553-54

Kim Kashkashian / J. S. Bach: Six Suites for Viola Solo

巴哈的六首「無伴奏大提琴組曲」(BWV 1007-1012)無疑是音樂史上最受歡迎的經典曲目,中提琴大師金.卡許卡湘(Kim Kashkashian)特別將之改編為中提琴版本演奏,創造出完全不同的沉鬱風韻。卡許卡湘自從1985年就與ECM開始合作,推出過傳奇的亨德密特奏鳴曲與庫塔格、李格第等現代音樂家作品,樹立一家之言,此回改編巴哈經典必將再次引起旋風。

Kim Kashkashian - Viola

【曲目】
<CD 1>
J. S. Bach - Suite II D minor
01. Prélude
02. Allemande
03. Courante
04. Sarabande
05. Menuet I / II
06. Gigue

J. S. Bach - Suite I G major
07. Prélude
08. Allemande
09. Courante
10. Sarabande
11. Menuet I / II
12. Gigue

J. S. Bach - Suite V C minor
13. Prélude
14. Allemande
15. Courante
16. Sarabande
17. Menuet I / II
18. Gigue

<CD 2>
J. S. Bach - Suite IV E-flat major
01. Prélude
02. Allemande
03. Courante
04. Sarabande
05. Bourrée I / II
06. Gigue

J. S. Bach - Suite III C major
07. Prélude
08. Allemande
09. Courante
10. Sarabande
11. Bourrée I / II
12. Gigue

J. S. Bach - Suite VI D major
13. Prélude
14. Allemande
15. Courante
16. Sarabande
17. Gavotte I / II
18. Gigue

----------------
編號:ECM2553-54
條碼:0028948171767

    NT$900價格